Διακηρύξεις / ΔιαγωνισμοίΝέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διενέργεια «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».