Νέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου, καρτών καυσαερίων (ΚΤΕΟ – ΚΕΚ) και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας ταχογράφων των οχημάτων του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας

Συνημμένα αρχεία: