Οδηγίες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Τοποθέτηση σε τσάντα ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών.
Τοποθέτηση των αποθηκευμένων συσκευασιών στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

Αναλυτικά, οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται είναι οι εξής:

 • Αλουμινένια κουτάκια
 • Γυάλινες συσκευασίες
 • Πλαστικά μπουκάλια
 • Λευκοσίδηρος
 • Χαρτόνι
 • Χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά)
 • Χάρτινες συσκευασίες υγρών (από χυμούς, γάλατα)


Για τη διαλογή στην πηγή γυάλινων συσκευασιών λειτουργεί χωριστό ρεύμα συλλογής μέσω των μπλε κωδώνων.

Ενσωματώνοντας την ανακύκλωση στη καθημερινότητά μας ωφελούμαστε καθώς:

 • Μειώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα
 • Εξοικονομούνται φυσικοί πόροι
 • Προστατεύεται το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών
 • Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων
 • Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής μας.

Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού:

 • Εξοικονομούνται 17 δέντρα και 30.000-60.000 lt νερού
 • Μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Εξοικονομούνται 130-170 kg πετρέλαιο

Ανακυκλώνοντας 1 τόνο γυαλιού:

 • Εξοικονομούνται περίπου 12 kg πετρέλαιο

Ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο εξοικονομούνται:

 • 8 kg βωξίτη
 • 4 kg χημικών προϊόντων
 • 14 KWh ενέργειας


Κατεβάστε τις Oδηγίες ανακύκλωσης.