Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στο Ν. Λάρισας

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Συσκευασιών:

  1. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της εταιρείας Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ, τηλ.: 210 8010962-3, https://www.herrco.gr.
  2. Ατομικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», τηλ.: 210 9719091, https://www.ab.gr.


Αποβλήτων Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών (ΑΗΗΕ):

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ», τηλ.: 210 5319762- 5, https://www.electrocycle.gr.

Ηλεκτρικών Στηλών (Μπαταριών):

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών «Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ» τηλ.: 210 8030355, https://www.afis.gr.

Συσσωρευτών:

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ. ΑΕ», τηλ.: 210 3421091, https://www.sydesys.gr.

Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΚΤΖ):

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας «ΕΔΟΕ ΑΕ», τηλ.: 210 6899039, https://www.edoe.gr.

Ελαστικών Οχημάτων:

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECOELASTICA», τηλ.: 210 6128260/370, https://www.ecoelastika.gr.

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ):

Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ» «ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ», τηλ.: 210 8093991/2, https://www.eltepe.gr.