Επικοινωνία

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας

Διεύθυνση:
Καλλιάρχου 17, Λάρισα, 41221
Τηλ.: 2410289229
Fax: 2410289262
Email: fodsalar@otenet.gr

ΧΥΤΑ Π.Ε. Λάρισας
Τηλ.: 6972 887511

Email: fodsalar.oper@gmail.com