Εξοπλισμός

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Ο κινητός εξοπλισμός του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας αποτελείται από τα ακόλουθα:

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Ν. Λάρισας:

1 Προωθητής γαιών, 1 εκσκαφέας, 1 φορτωτής, 1 κυλινδροφόρος συμπιεστής, 1 αποφρακτικό, 1 φορτηγό με δοχείο, 1 επιβατικό αυτοκίνητο, 1 επιβατικό τζιπ, 2 φορτηγά αυτοκίνητα
[Παραχωρήθηκαν προς χρήση για 20 έτη από το Δήμο Λαρισαίων (υπ’ αριθ. 877/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)].

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Λάρισας:

1. Σ.Μ.Α. Αγιάς: 2 ημι-ρυμουλκούμενα απορριμματοφόρα μετά 4 αυτοσυμπιεζόμενων conteiners.
2. Σ.Μ.Α. Ελασσόνας: 3 ημι-ρυμουλκούμενα απορριμματοφόρα μετά 4 αυτοσυμπιεζόμενων conteiners.
3. Σ.Μ.Α. Πολυδάμαντα: 2 ημι-ρυμουλκούμενα απορριμματοφόρα μετά 3 αυτοσυμπιεζόμενων conteiners.
[Χρηματοδοτήθηκαν από το έργο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», παραχωρήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας -Φορέας Υλοποίησης της προμήθειας των οχημάτων- και παραλήφθηκαν από το ΦΟ.Δ.Σ.Α. το Μάιο του 2008 και τον Απρίλιο του 2009].

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ν. Λάρισας:

1 φορτηγό μεταφοράς υπολείμματος, 2 ανυψωτικά μηχανήματα μεταφοράς κάδων και φόρτωσης δεμάτων.
[Παραχωρήθηκαν προς χρήση για 20 έτη από το Δήμο Λαρισαίων (υπ’ αριθ. 877/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), το ένα ανυψωτικό μηχάνημα παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ε.Ε.Α.Α.].