ΝέαΠροσκλήσεις Δ.Σ.

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Πρόσκληση σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) για την εκλογή και ανάδειξη των οργάνων διοίκησής του.