ΝέαΠροσκλήσεις Ε.Ε

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22.02.2024