Διακηρύξεις / ΔιαγωνισμοίΝέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΤΕΟ – ΚΕΚ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ