Διακηρύξεις / ΔιαγωνισμοίΝέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (νερό) για τους εργαζόμενους στο ΧΥΤΑ και στους ΣΜΑ ΠΕ Λάρισας