Νέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας)