Νέα

Ενημέρωση:

Αναζήτηση στα άρθρα:

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης διάθεσης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Νομού Λάρισας

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας)